nature-klik

Ontdek de ongelofelijke natuur in Hongarije & Servië
 

Huttenoverzicht

Het is onmogelijk alle foto's te plaatsen dus u vind hier een kleine selectie van onze simpele maar zeer effectieve hutten. Natuurlijk zijn de setting, achtergrond en de kansen per hut verschillen. Met 2 Torenhutten, 4 Boshutten, 2 Bijeneter kolonies, ca. 6 fotohutten in of aan het water en daarnaast nog plekken voor de Buidelmees en aparte hutten voor Hop en Scharrelaars heeft u echt wat te kiezen. 


 • Roodpootvalk (man) Gabor Barros
 • Roodpootvalk (vrouw)
 • Scharrelaar Szabó Zsolt‎
 • Kleine Klapekster
 • Torenvalken
 • Torenhut (2x)
 • Roodpoot man Strausz Endre‎
 • Scharrelaars
 • Torenvalken
 • Wielewaal
 • Roodpootvalk (man)
 • Scharrelaar
 • Roodpootvalk (vrouw)
 • Torenvalk
 • Roodpootvalk (man)


2 Torenhutten

U kunt prachtige foto's maken op ooghoogte van de vogels. De hutten zijn ca. 3 m hoog.

 • Uitgerust met spiegelglas
 • van 70 tot 600 mm

Doelsoorten: Roodpoot- & Torenvalken, Scharrelaars, Kleine Klapekster, Kauw en Spreeuw

Soms: Wielewaal, Grauwe Klauwier

 • Bijeneter conner
 • Hop
 • Hop
 • Michael Connor Bijeneter 1_1
 • Bijeneters
 • Hop, Bijeneters en Steenuil
 • Hop & Steenuil
 • Bijeneters
 • Steenuil
 • Bijeneters
 • scharrelaar
 • Hop
 • Steenuil
 • Hop
 • Bijeneter


2 Bijeneter kolonies meerdere Hop en Scharrelaar broedplekken

De Hop broedt bij een van onze boshutten, in de tuin en in broedkasten op de poesta. Daar zijn ook diverse Scharrelaar nestkasten. De Bijeneter- kolonies bestaan uit ca. 20 paartjes. We proberen de hutten zo op te stellen dat vliegbeelden tot de mogelijkheden behoren. De Steenuil zit samen met de Hop bij een oude schuur

 • Uitgerust met camouflage netten
 • van 100 tot 600 mm

Doelsoorten: Hop, Steenuil en Bijeneter

 • Water Lakehide
 • Groenpootruiters
 • Steltkluut
 • Witoogeenden
 • Inkijk lighut
 • Ralreiger ‎
 • Oxbow
 • Kline Zilverreiger
 • Lepelaar
 • Kwak
 • Purperreiger
 • Steltkluut
 • Zwarte Ooievaar
 • Steltkluut
 • Zomertaling


Diverse Waterhutten langs en zelfs in het water:

Best een belevenis als je met een waadpak naar de hut loopt door het water. De apparatuur dragen we natuurlijk voor u. De hutten aan het water zijn veelal lighutten. Met een grondstatief (aanwezig) krijgt u een prachtig standpunt

 • Uitgerust met camouflage netten
 • van 100 tot 600 mm

Doelsoorten: Blauwe-, Zilver- (grote en kleine), Purper-, Ral- en nachtreiger (Kwak), Steltlopers ((Stelt)Kluut, Grutto, Groenpootruiter, etc.), Sternen (Witwang en Zwarte), Eenden (witoog en zomertaling), Ganzen en Zwanen

Soms: Zwarte Ooievaar, Woudaap, Zeearend


 • Grauwe vliegenvanger
 • Wespendief
 • Drinkingpools
 • Draaihals
 • Withals vliegenvanger
 • Bonte Vliegenvanger
 • Spreeuw
 • Zomertortels
 • Nagategaal
 • Ringslang & Kikker
 • Nachtegaal
 • Hop
 • Putter
 • Sperwer
 • Appelvink


4 Bos/Poesta hutten

Sommige Boshutten zoals we kennen in Nederland maar ook 2 hutten in een meer open habitat. 

 • Uitgerust met camouflage netten
 • 100 tot 600 mm

Doelsoorten: Allerlei bosvogels zoals Vliegenvanger, Putter, Mees, (Appel) Vink, (Gekraagde en Zwarte) Roodstaart, Specht (Groene-, Zwarte, Syrische, Grote Bonte en Middelste Bonte), Bij 1 hut een broedende Hop en Spreeuw

Speciaal: Zomertortel, Nagtegaal 

Soms: Wielewaal, Ringslang, Sperwer en Draaihals

Contact / Home